4 Octubre: VII Jornada d’Envelliment Actiu

Jornades 2018 programa L’Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca i el Centre Balears Europa continuam sumant esforços per a dur a terme la VII Jornada d’Envelliment Actiu, que tindrà lloc el 4 d’octubre per a commemorar el Dia Internacional de les Persones Majors.

 

Enguany voldríem posar sobre la taula una altra qüestió dins del procés d’envelliment que afecta la qualitat de vida, sobretot dels darrers anys. Com afrontar i fer front a la soledat, distingint entre la decisió voluntària i els sen­timents més negatius associats a la manca de relacions socials i de suport emocional. Què hi podem fer des de la comunitat més propera i com acompanyar.

 

Seguit podeu veure el preprograma:

Conferència marc: La soledad: complejidades y desafíos

Ponent: Dr. Javier Yanguas Lezaún

Doctor en psicologia biològica i de la salut.

Vicepresident de la Secció de Ciències Socials i del Compor­tament de la IAGG-EU (International Association of Gerontology and Geriatrics – Secció Europea)

Director científic del Programa “Mayores” de la Fundació La Caixa.

 

Taula rodona: “Promoció de l’envelliment actiu a través de la comunitat”

Moderador: Bartomeu Barceló Ginard. Psicòleg de l’Àrea de Gent Gran de l’IMAS.

Participants:

–          Projecte “Sempre acompanyats”

–          Programa “Red Social para mayores: Enrédate”

–          Projecte “El barri et cuida”

–          Programa de suport psicosocial de l’IMAS

 

Calendari, horari, lloc:

Dia: 4 d’octubre de 2018

Horari: 9.30 a 14.30 h

Lloc: Palma Activa, Carrer del Socors, 22, 07002 Palma

 

Destinataris:

Professionals i persones d’entitats vinculades a persones majors

 

Inscripció: gratuïta

Mitjançant el web de l’Escola Municipal de Formació des de dia 20 de setembre fins dia 2 d’octubre de 2018.

 

http://emfpalma.es/ca/default/cursos

 

Si es necessita més informació:

escolamunicipaldeformacio@palma.cat

Tel. 971 225 535

migelabert@as.palma.cat

jferragut@imas.conselldemallorca.net

yvega@cbe.caib.es