Atenció a la dependència

Atenció a la dependència


 

 

OBJECTIU: optimitzar l’atenció a les persones majors de Mallorca, que, per raons derivades de l’edat, malaltia o discapacitat, i de falta o pèrdua d’autonomia, necessiten suport per dur a terme activitats bàsiques de la vida diària, amb l’objectiu de preservar la seva qualitat de vida.

GRUPS DE TREBALL:

  • Integració entre sanitat i serveis socials
  • Atenció a la persona depenent al seu domicili

PROJECTES anteriors:

ATENCIÓ AL DOMICILI

COORDINACIÓ SALUT SERVEIS SOCIALS