Comissions de treball

Comissions de treball

rostros

Per poder desenvolupar els objectius formulats per l’observatori, s’han creat tres comissions de treball, compostes per professionals especialitzats en la matèria:

  • Promoció de l’autonomia de les persones majors
  • Atenció a la dependència
  • Protecció a la persona major

L’àmbit de treball d’aquestes tres comissions abasta les diferents dimensions d’atenció al col·lectiu de persones majors.

L’objectiu comú de les tres comissions de treball és el d’analitzar la situació de les persones majors de Mallorca, per formular línies d’actuació necessàries per millorar l’atenció a aquest col·lectiu de persones i millorar així la seva qualitat de vida.