Publicació llibre Edatisme

https://www.imasmallorca.net/sites/default/files/Edatisme_CAT_llibre_compressed.pdf