Grup de debat de Calvià

Vídeo conclusions grup focal Santa Ponça

Conclusions del  grup focalfoto Dar voz mayores 5.04.16

Vídeo de les sessions de debat amb resum de conclusions