Interdisciplinareitat en l’atenció a la persona major. Espai de debat.

Diapositiva1

INTERDISCIPLENARIEDAD EN LA ATENCIÓN A LA PERSONA MAYOR. ESPACIO DE DEBATE