Promoció de l’autonomia

Promoció de l’autonomia


 

OBJECTIU: potenciar l’envelliment actiu i saludable de les persones majors de Mallorca.

GRUPS DE TREBALL:

  • Promoció d’oportunitats de salut
  • Promoció d’oportunitats de participació

PROJECTES anteriors:

PROJECTE ANÀLISI NECESSITATS FORMATIVES PERSONES GRANS

 

ELABORACIÓ D´UN CATÀLEG DE RECURSOS PER L´ENVELLIMENT SALUDABLE

CATÀLEG D’ACTIVITATS I RECURSOS PER PROMOURE L’ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE

 

DONAR VEU A LES PERSONES MAJORS DE MALLORCA

 

CREACIÓ DE FÒRUMS DE PARTICIPACIÓ DE PERSONES MAJORS