Protecció a la persona major

Protecció a la persona major


 

OBJECTIU: promoure el bon tracte a les persones majors de Mallorca.

GRUPS DE TREBALL:

  • Prevenció i sensibilització
  • Detecció i intervenció

PROJECTES anteriors:

Protocol d’actuació davant les situacions de maltractaments domèstics i d’autonegligència

Accions de sensibilització i visibilització de la desprotecció de les persones majors

Disseny i implantació d’un sistema de detecció i intervenció a situacions de maltractament