Objectius

Objectius

 

  1. Establir un sistema permanent de recollida i d’anàlisi de la informació psicosocial, sanitària i econòmica de les persones grans de Mallorca.
  2. Formular recomanacions i propostes sobre prioritats d’actuació, tant a les diferents administracions com a les entitats que adrecen les activitats al col·lectiu de persones majors, per millorar els serveis i les prestacions.
  3. Impulsar iniciatives per fomentar l’envelliment actiu, per sensibilitzar la societat i promoure una imatge lliure d’estereotips, així com per millorar la protecció econòmica, jurídica i social de les persones majors.
  4. Establir diferents vies de difusió d’informació i de formació que permetin conèixer millor la situació de les persones majors de Mallorca.