Reglament i actes

Reglament i actes

 

Acta de sessió constitutiva de l’observatori

Reglament de funcionament de l’observatori