Represa de l’Observatori de les Persones Majors de Mallorca

El passat dia 01/12/2022 es va reprendre l’Observatori de les Persones Majors de Mallorca de manera presencial després d’haver-se vist interrompuda por la pandèmia. Les línies estratègiques de l’Institut Mallorquí d’Assumptes Socials (IMAS); estan enfocades a liderar el canvi de model cap a una atenció més personalitzada, a la detecció i prevenció del maltractament a persones majors i a fomentar l’envelliment actiu en el propi entorn de cada persona a partir d’un treball comunitari en xarxa que compti con la implicació de totes les administracions i entitats.

https://www.imasmallorca.net/es/noticia/2127