Publicacions i materials

Publicacions i materials


 

omm-documentacio

Promoció de l’autonomia


observatori-majors-mallorca-materials1

Documents d’interès general


 Activitat física


observatori-majors-mallorca-materials4

Nutrició


Relacions socials


observatori-majors-mallorca-materials2

Activitat mental

Activitats per a millorar la memòria


Noves tecnologies


observatori-majors-mallorca-materials7

 

Prevenció de la depèndencia


Atenció a la dependencia


Protecció al major

  • «Difusió del bon tracte i de prevenció del maltractament a persones majors»
    Programa de caire comunitari destinat a sensibilitzar la població sobre l’abús i el maltractament a les persones majors, per fomentar-ne els drets i la dignitat amb línies d’actuació preventives, especialment dirigides a aquest sector de població, als familiars i als cuidadors. Més informació.
  • «Valoració de prioritats socials. Protecció al major»
    Programa que ofereix el servei al personal tècnic d’atenció primària, quan detecten casos de persones majors que estan en risc de desprotecció i/o de maltractament. Més informació.

Guies per a la detecció del maltractament a persones majors:

Drets de les persones majors:

Institut Balear de la Dona

Telèfon 016: Servei telefònic d’informació i d’assessorament jurídic en matèria de violència de gènere, a través del número 016

Fiscalia

Seguretat ciutadana