Grup de debat de Calvià

Grup de debat de Calvià


Vídeo conclusions grup focal Santa Ponça

Conclusions del  grup focal

foto Dar voz mayores 5.04.16

Vídeo de les sessions de debat amb resum de conclusions