Promoció de l’autonomia

Promoció de l’autonomia


PROJECTES per al període 2018-2020:

Projecte anàlisi necessitats formatives persones grans

FUTLLETONS 2018:

Fulletó-resum activitats Tramuntana

Fulletó-resum activitats Raiguer2

Fulletó-resum activitats Pla

Fulletó-resum activitats Migjorn2

Fulletó-resum activitats Llevant

CATÀLEG D’ACTIVITATS I RECURSOS PER A LA PROMOCIÓ DE L’ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE EDICIÓ_2018

CATÀLEG D’ACTIVITATS I RECURSOS PER PROMOURE L’ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE

Informe resultats projecte Donar veu a les persones majors de mallorca 2016

 

envejecimiento activo

OBJECTIU: potenciar l’envelliment actiu i saludable de les persones majors de Mallorca

GRUPS DE TREBALL:

  • Promoció d’oportunitats de salut
  • Promoció d’oportunitats de participació

PROJECTES per al període 2016-2018:

Elaboració d’un catàleg de recursos per l’envelliment saludable

Creació de fòrums de participació de persones majors