Protecció a la persona major

Protecció a la persona major


Protocol d’actuació davant les situacions de maltractaments domèstics i d’autonegligència

 

 

protección al mayorOBJECTIU: promoure el bon tracte a les persones majors de Mallorca

GRUPS DE TREBALL:

  • Prevenció i sensibilització
  • Detecció i intervenció

PROJECTES per al període 2016-2018:

Accions de sensibilització i visibilització de la desprotecció de les persones majors

Disseny i implantació d’un sistema de detecció i intervenció a situacions de maltractament